Transplantacijų koordinavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (koordinatoriaus) pareigas (0,5 etato)

Reikalavimai:

Vyriausiasis specialistas (koordinatorius), einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos arba slaugos krypties, išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;

3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;

4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

5. turėti psichologinių ir asmeninių savybių tinkančių Skyriaus nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

7. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

8. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones, veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

Kontaktai:

Išsamų gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „KOORDINATORIUS“ siųsti el. paštu info@transplantacija.lt arba faksu (8 ~ 5) 20 40 121.

Konfidencialumas garantuojamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05