Ūkio subjektų priežiūra

DEKLARACIJA DĖL PIRMŲJŲ VERSLO METŲ
 
NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA APIMA:
• ūkio subjektų konsultavimą NTB kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems pažeidimams, atlikimą;
• ūkio subjektų veiklos patikrinimus;
• teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
• poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.
 
2019 M. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS BEI PAGALBINIO APVAISINIMO PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ PLANAS: patikrinimų planas pdf formatu
2018 M. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ PLANAS: patikrinimų planas doc formatu.
2017 M. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ PLANAS: patikrinimų planas pdf formatu.
2016 M. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ PLANAS: patikrinimų planas pdf formatu.
2015 M. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ PLANAS: patikrinimų planas pdf formatu.
 
ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2018 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2017 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2016 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2015 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2014 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2013 m.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros ataskaita 2012 m.
 
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių skaičiavimas 2013 m. sausio - gruodžio mėn.
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (rezultatyvumo) rodikliai ir jų reikšmių skaičiavimas 2012 m. sausio - gruodžio mėn.
 
TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS:
Teisės aktų susijusių su Ūkio subjektų priežiūra sąrašas.
 
ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO NACIONALINIAME TRANSPLANTACIJOS BIURE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS pdf formatu.
 
PATIKRINIMŲ KONTROLINIAI KLAUSIMYNAI
Donorinės ligoninės planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas. 
Audinių banko planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.
Pagalbinio apvaisinimo įstaigos planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.
ASPĮ, teikiančios žmogaus audinių transplantacijos proceso paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.
ASPĮ, teikiančios žmogaus ląstelių transplantacijos proceso paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.
ASPĮ, teikiančios žmogaus organų transplantacijos proceso paslaugas, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas.
 
PATIKRINIMO AKTAS pdf fomatu.
 
SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 
KONTAKTAI
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės ir veiklos priežiūros skyrius Santariškių g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 279 60 96; (8 5) 279 66 91, el. paštas info@transplantacija.lt.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėją Agnių Giržadą el. paštas agnius.girzadas@transplantacija.lt arba vyr. specialistę Dalią Kuprijanienę el. paštas dalia.kuprijaniene@transplantacija.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16