Biuras pasirašė naujai įsteigtam verslui palankią Deklaraciją

Data

2019 06 12

Įvertinimas
0
deklaracija.png

Ekonomikos ir inovacijų  ir Teisingumo ministerijos Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų inicijavo 2011-aisiais. Ši iniciatyva gimė siekiant gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Teisingumo ministerijos inicijuotoje deklaracijoje institucijos įsipareigojo kiekvienai naują veiklą pradėjusiai įmonei netaikyti baudų ar veiklos ribojimų.

Tais pačiais metais minėtą Deklaraciją pasirašė didžioji dauguma Lietuvos verslo priežiūros institucijų.  Pasirašydamos šį dokumentą, priežiūros institucijos viešai pasisako, kad pirmaisiais įmonės metais teiks konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skubės bausti. Nustačius pažeidimų, pirmiausia bus nustatomas terminas jiems ištaisyti, kuris, atsižvelgus į aplinkybes, gali būti ir pratęsiamas. Baudos ar veiklos apribojimai taikomi tik išimtinais atvejais – kaip paskutinė priemonė, įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais.

Biuras šią Deklaraciją pasirašė todėl, kad, kaip numatyta jo nuostatuose, įstaiga Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos paslaugas, veiklos priežiūrą,  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus,  teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų