Donorystės modeliai: sutikimas pasirašomas gyvam esant ir numanomas sutikimo modelis

Data

2018 02 14

Įvertinimas
0
DK rankoje.JPG

Jei nepasisakei prieš – vadinasi, esi už. Šitokiam organų donorystės modeliui šią savaitę pritarta Nyderlanduose. Šios šalies Senatas pritarė įstatymui, pagal kurį visi piliečiai, vyresni nei 18 metų, ateityje bus užregistruoti potencialiais organų donorais, nebent aiškiai pareikštų kitaip.  Numatyta, kad ateityje visi Nyderlandų gyventojai gaus po du laiškus, kuriuose bus klausiama, ar jie norėtų tapti donorais. Jei žmogus nesureaguos į antrąjį laišką, jis automatiškai bus įtrauktas į potencialių donorų sąrašą. Tikimasi, kad įsigaliojus naujajai tvarkai, Nyderlanduose bus daugiau organų donorų ir pavyks išgelbėti daugiau žmonių, laukiančių organų transplantacijos.

O koks organų donorystės modelis galioja Lietuvoje ir kitose šalyse?

Lietuvoje organų donorystė įmanoma žmogui pareiškus savo valią šiuo klausimu ir tiktai turint raštišką sutikimą. Sutikimą dėl savo organų ir (ar) audinių paaukojimo donorystei turi būti pasirašęs pats žmogus. Jei sutikimo nėra – žmogaus mirties atveju prašoma jo artimųjų sutikimo.

Lietuvoje kiekvienas veiksnus žmogus, sulaukęs pilnametystės, gali pasirašyti sutikimą po savo mirties paaukoti savo organus ir (ar) audinius donorystei.  Šiuo metu sutikimą donorystei yra pasirašęs 26 131 Lietuvos gyventojas – 8983 vyrai ir 17 148 moterys. Sutikimą galima pasirašyti arba internetu www.transplantacija.lt, arba užpildant popierinę sutikimo formą. 

Duomenys apie visus donorystei pritarusius asmenis įtraukiami į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą. Jei žmogus yra pasirašęs sutikimą donorystei ir jo duomenys yra įtraukti į minėtą registrą, artimieji po žmogaus mirties negali neleisti dovanoti mirusiojo organų, nes pasirašytas sutikimas yra žmogaus valia – kaip testamentas. Civilinio kodekso 2.25 straipsnio 3 punktas nustato, kad asmuo raštu gali nustatyti savo kūno panaudojimo būdą po mirties.

Kai ligoninės reanimacijos skyriuje asmeniui konstatuojama smegenų mirtis, gydytojai reanimatologai apie tai praneša Nacionalinio transplantacijos biuro koordinatoriui. Koordinatorius  patikrina, ar mirusio asmens duomenys buvo įtraukti į minėtą registrą. Jei taip – pradedamas organų donorystės procesas.

Tačiau jei žmogus gyvas būdamas savo nuomonės dėl donorystės nebuvo pareiškęs, dėl galimybės paaukoti jo organus donorystei kalbama su mirusiojo artimaisiais (sutuoktiniais, tėvais, globėjais, pilnamečiais vaikais, įvaikiais, broliais, seserimis). Jei artimieji pasirašo sutikimą donorystei, organų donorystės procesas pradedamas. Jei artimieji nesutinka aukoti mirusiojo organų donorystei, organų donorystės procesas nepradedamas. Todėl labai svarbu nuomonę apie organų donorystę  – pritariate jai ar ne – išsakyti savo artimiesiems. Žinant žmogaus apsisprendimą, nelaimės valandą artimiesiems lengviau priimti sprendimą dėl donorystės. Kai šeima nežino, ko būtų norėjęs mirusysis, dažniausiai nesutinka, kad jo organai būtų aukojami kitų žmonių gyvybei išgelbėti.

Toks pat, kaip ir Lietuvoje, donorystės modelis galioja ir Estijoje, Vokietijoje, Kipre, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Rumunijoje: kai žmogus pareiškia savo valią pasirašydamas sutikimą dėl donorystės.

Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Maltoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje galioja numanomo sutikimo modelis, t. y. – žmogus laikomas pritariančiu organų donorystei, jei nėra raštu pareiškęs kitaip. Šiose šalyse mirusių žmonių artimieji yra supažindinami su mirusiojo tokia valia, artimiesiems yra parodomas dėmesys ir dėkingumas dėl jų artimojo apsisprendimo donorystei.

Praėjusių metų pabaigoje Jungtinės Karalystės Vyriausybės pradėjo konsultacijas dėl visuotinės Anglijos gyventojų organų donorystės po mirties įteisinimo. Pagal senąją tvarką, šioje šalyje organų donorais gali tapti tik savo sutikimą davę ir į Donorų registrą įtraukti asmenys. Tačiau konsultacijų metu bus svarstoma naujoji tvarka, pagal kurią visi Anglijos gyventojai automatiškai taptų potencialiais organų donorais, išskyrus žmones, kurie užsiregistruotų kaip nenorintys būti donorais (angl. opting out of organ donation). Kitaip tariant, siekiama įteisinti atvirkštinę organų donorystės tvarką dabar galiojantiems įstatymams.

Teigiama, jog naujoji tvarka įteisintų visuotinę organų donorystę, tačiau siūloma gyventojų numanomo sutikimo (angl. presumed consent) sistema jau sulaukė nemažai kritikos. Neaišku, kaip organų donorystės galėtų atsisakyti neįgalūs asmenys, vaikai, iš šalies išvykę asmenys ir kiti žmonės, kuriems gali kilti kliūčių siekiant išbraukti save iš potencialių organų donorų. Taip pat visuotinė organų donorystė kritikuojama dėl etinių ir religinių įsitikinimų, galinčių versti žmones jaustis organų donorais per prievartą. Numanomo organų donorystės sutikimo tvarka jau galioja Velse. Šią tvarką ketina įgyvendinti Škotija, o Šiaurės Airija taip pat domisi šios tvarkos įgyvendinimu. Velse organų donorais atsisakė būti 205 000 žmonių, arba 6 proc. visų Velso gyventojų.