Organų donorystėje gerbkime pasirašiusiojo sutikimą donorystei valią

Data

2020 01 23

Įvertinimas
0
IMG_20150901_140249.jpg

Pasirašydamas sutikimą donoro kortelei gauti, žmogus pareiškia savo apsisprendimą. Pasitaikius situacijai, kuomet mirusio žmogaus artimieji kategoriškai reikalauja nevykdyti valios ir nepritaria organų donorystės procesui, morališkai gydytojai priversti atsižvelgti į artimųjų valią, nors sutikimas donorystei yra. Tai galima palyginti su pasitaikančiais atvejais, kai artimieji užginčija mirusiojo testamentą. Tai parodo, kad yra situacijų, kai etiniai dalykai prasilenkia su teisiniais.
Nacionalinis transplantacijos biuras informuoja, kad tokių situacijų jau pasitaikė organų donorystės srityje: iki šiol smegenų mirtis konstatuota vos 7 donoro kortelės turėtojams ir dviejų mirusiųjų artimieji prieštaravo organų donorystei ir organai nebuvo paimti.
Teisinio pagrindo užginčyti tokią valią nėra, vadovaujamasi bendrais etikos ir moralės principais. Asmens sutikimas donorystei po mirties yra įteisintas Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatyme. Tačiau visais smegenų mirties atvejais yra kalbamasi su mirusiojo artimaisiais dėl donorystės. Tokios tvarkos laikomasi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, taip pat ir tose, kuriose yra numanomas sutikimo donorystei modelis: artimųjų valia yra gerbiama ir visada į ją atsižvelgiama. Juridiškai galioja asmens sutikimas, kurį žmogus pasirašo gerai apgalvojęs ir įforminęs tokį savo sprendimą. Tačiau artimiesiems kategoriškai prieštaraujant, klausoma artimųjų valios. Tai susiję su etiniais dalykais ir siekiant išvengti konfliktinių situacijų su artimaisiais ir donorystės idėjos menkinimo, įsiklausoma į artimųjų nuomonę. O recipientams, laukiantiems organo ar audinio transplantacijos, viltis sulaukti organo transplantacijos nutolsta. 
Nacionalinio transplantacijos biuro specialistai ragina pasakyti artimiesiems savo nuomonę dėl organų donorystės, taip pat ir apie sprendimą užpildyti sutikimą donoro kortelei gauti. Tokiu būdu artimieji bus supažindinti su tokiu sprendimu ir konfliktinių situacijų pavyks išvengti.