Donoro kortelės

2018 m. lapkričio mėn. 2 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
28 184
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 26 732 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 452 (5 %)
VYRAI 9 662 (35 %)
MOTERYS 18 522 (65 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 121
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 216
Mirę asmenys 455
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-05