Donoro kortelės

2019 m. sausio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
28 529
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 27 063 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 466 (5 %)
VYRAI 9 768 (35 %)
MOTERYS 18 761 (65 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 128
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 225
Mirę asmenys 457
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03