Donoro kortelės

2019 m. kovo 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
28 857
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 27 369 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 488 (5 %)
VYRAI 9 878 (34 %)
MOTERYS 18 979 (66 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 138
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 233
Mirę asmenys 472
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-01