Donoro kortelės

2018 m. liepos mėn. 2 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
27 260
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 25 871 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1389 (5 %)
VYRAI 9 361 (35 %)
MOTERYS 17 899 (65 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 117
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 203
Mirę asmenys 431
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-02