Donoro kortelės

2020 m. birželio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
33 023
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 31 265 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 758 (5 %)
VYRAI 11 034 (33 %)
MOTERYS 21 989 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 176
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 319
Mirę asmenys 527
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03