Donoro kortelės

2019 m. gruodžio 31 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
31 983
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 30 294 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 689 (5 %)
VYRAI 10 765 (34 %)
MOTERYS 21 218 (66 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 158
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 284
Mirę asmenys 510
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03