Donoro kortelės

2018 m. rugsėjo mėn. 3 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
27 683
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 26 264 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 419 (5 %)
VYRAI 9 504 (35 %)
MOTERYS 18 179 (65 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 118
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 207
Mirę asmenys 446
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04