Įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Valstybės žinios, 1996-07-03, Nr. 63-1479).

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-03