Teisės aktai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios tretinio lygio reanimacijos ir intensyvios terapijos (reanimacijos III) paslaugas, koordinatoriaus pareigybės pavyzdinis aprašymas >> Parsisiųsti