Vyriausybės nutarimai

Dėl Žmogaus audinių, ląstelių  ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 72-2230, 2012, Nr. 115-5834).

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-03