Donoro kortelės

2019 m. rugsėjo 2 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
31 176
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 29 543 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 633 (5 %)
VYRAI 10 528 (34 %)
MOTERYS 20 648 (66 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 155
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 273
Mirę asmenys 497
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-11