NTB sprendimų apskundimo tvarka

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-22