Atsakingas asmuo

Audinių banke ar lytinių ląstelių banke turi būti paskirtas atsakingas asmuo, kuris užtikrina, kad audinių bankas ar lytinių ląstelių bankas laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir yra atsakingas už informacijos kompetentingai institucijai teikimą bei atitinka šiuos reikalavimus:

1. yra asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialistas;
2. turi ne mažesnę kaip 24 mėnesių paslaugų teikimo patirtį, kurią įrodo darbdavio išduota pažyma, arba yra baigęs universitetinių studijų specialų audinių ir ląstelių ar organų donorystės kursą arba lygiavertį Europos Sąjungos valstybės narės pripažįstamą kursą. 

Audinių bankas arba lytinių ląstelių bankas raštu informuoja Nacionalinį transplantacijos biurą apie paskirtą atsakingą asmenį (vardas, pavardės ir data, nuo kurios pradeda eiti šias pareigas).
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-31