Audinių įstaigų teikiamos ataskaitos

 

Audinių bankai

Lytinių ląstelių bankai

Metinės veiklos ataskaitos

Vadovaujantis Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų bei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų bei tvarkos aprašo tvirtinimo“ 67 punktu, audinių bankas viešai skelbia ir Nacionaliniam transplantacijos biurui kasmet teikia savo metinės veiklos ataskaitas.  

 

Vadovaujantis Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. T1-2 „Dėl lytinių ląstelių  banko metinės ataskaitos formos patvirtinimo“, lytinių ląstelių bankas viešai savo internetiniame puslapyje skelbia ir Nacionaliniam transplantacijos biurui kasmet teikia savo metinės veiklos ataskaitas.

 

 

 

 

Įvežimo/išvežimo ataskaitos

Vadovaujantis žmogaus audinių, ląstelių ir organų, skirtų transplantacijai, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-463 „Dėl Žmogaus audinių, ląstelių ir organų, skirtų transplantacijai, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 punktu, audinių bankai, įvežantys ar išvežantys audinius ir (ar) ląsteles, kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę pateikia Įvežtų į Lietuvos Respubliką (išvežtų iš Lietuvos Respublikos) audinių, ląstelių ataskaitą. 

 

Vadovaujantis Žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos, lytinių ląstelių, skirtų pagalbiniam apvaisinimui, įvežimo į Lietuvos Respubliką, bei lytinių ląstelių ir embrionų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1450 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos, lytinių ląstelių, skirtų pagalbiniam apvaisinimui, įvežimo į Lietuvos Respubliką, bei lytinių ląstelių ir embrionų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo“ 37 punktu, lytinių ląstelių bankas du kartus per metus ne vėliau kaip iki liepos 10 d. ir iki sausio 10 d. teikia Nacionaliniam transplantacijos biurui ataskaitas apie į Lietuvos Respubliką įvežtas ir iš Lietuvos Respublikos išvežtas lytines ląsteles ir embrionus, kurioje pateikia informaciją apie praėjusį pusmetį iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių ar trečiųjų valstybių į Lietuvos Respubliką įvežtas, į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybes ar trečiąsias valstybes iš Lietuvos Respublikos išvežtas lytines ląsteles ir (ar) embrionus, skirtus autologiniam naudojimui, o universiteto ligoninės – ir apie iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių į Lietuvos Respubliką įvežtas lytines ląsteles, skirtas pagalbiniam apvaisinimui (ne partnerių donorystei).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-27