Europos Sąjungos kodavimo platforma

Vadovaujantis Europos Komisijos direktyva 2015/565, siekiant užtikrinti audinių ir ląstelių atsekamumą Europos Sąjungoje, diegiama bendro Europos kodo sistema.

Bendras Europos kodas, arba SEC, – tai unikalus identifikavimo kodas, naudojamas Europos Sąjungoje paskirstomiems audiniams ir ląstelėms.

Laiko juosta

 

Apdorojimo/ Saugojimo pradžios data

Paskirstymo data

Prieš 2016 spalio 29 d.

2016 spalio 29 d. – 2017 balandžio 29 d.

Po 2017 balandžio 29 d.

Prieš 2017 balandžio 29 d.

SEC netaikomas

SEC netaikomas

 

2017 balandžio 29 d. – 2021 spalio 29 d.

SEC netaikomas

SEC

SEC

Po 2021 spalio 29 d.

SEC

SEC

SEC

SEC – bendras Europos kodas

Bendras Europos kodas, arba SEC, – unikalus identifikavimo kodas, naudojamas Europos Sąjungoje paskirstomiems audiniams ir ląstelėms. Bendrą Europos kodą sudaro donavimo identifikavimo seka ir produkto identifikavimo seka.

 

DONAVIMO IDENTIFIKAVIMO SEKA

bendro Europos kodo pirma dalis, kurią sudaro ES audinių įstaigos kodas ir unikalus donavimo numeris

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO SEKA

bendro Europos kodo antra dalis, sudaryta iš produkto kodo, siuntos dalies numerio ir galiojimo pabaigos datos

ES AUDINIŲ ĮSTAIGOS KODAS

unikalus identifikavimo kodas, skirtas akredituotoms, paskirtoms, įgaliotoms arba licencijuotoms Europos Sąjungos audinių įstaigoms. Audinių įstaigos kodą sudaro ISO šalies kodas ir audinių įstaigos numeris, nustatytas ES audinių įstaigų kompendiume

UNIKALUS DONAVIMO NUMERIS

unikalus numeris, pagal kiekvienoje valstybėje narėje įdiegtą tokių numerių suteikimo sistemą priskirtas konkretiems donuotiems audiniams ir ląstelėms

PRODUKTO KODAS

konkretaus tipo atitinkamų audinių ir ląstelių identifikavimo kodas. Produkto kodą sudaro produktų kodavimo sistemos identifikavimo kodas, rodantis audinių įstaigos naudojamą kodavimo sistemą (E reiškia EUTC, A reiškia ISBT128, B reiškia „Eurocode“) bei audinių ir ląstelių produkto numeris, numatytas atitinkamoje produktų tipų kodavimo sistemoje

SIUNTOS DALIES NUMERIS

unikalus numeris, kuriuo žymimi iš tos pačios audinių įstaigos gauti audiniai ir ląstelės, turintys tą patį unikalų donavimo numerį ir tą patį produkto kodą

GALIOJIMO PABAIGOS DATA (MMMM MM DD)

data, iki kurios galima naudoti audinius ir ląsteles

ISO šalies kodas

Audinių įstaigos numeris

Produktų kodavimo sistemos identifikatorius

Produkto numeris

2 raidiniai ženklai

6 raidiniai - skaitmeniniai ženklai

13 raidinių - skaitmeninių ženklų

1 raidinis ženklas

7 raidiniai - skaitmeniniai ženklai

3 raidiniai - skaitmeniniai ženklai

8 skaitmeniniai ženklai

ES audinių ir ląstelių produktų kompendiumas – Europos Sąjungos apyvartoje esančių visų tipų audinių ir ląstelių bei atitinkamų produktų kodų pagal tris leidžiamas kodavimo sistemas (EUTC, ISBT128 ir „Eurocode“) registras;

EUTC – Europos Sąjungos sukurta produktų kodavimo sistema, skirta audiniams ir ląstelėms, kurią sudaro Sąjungoje apyvartoje esančių visų tipų audinių ir ląstelių ir atitinkamų jų produktų kodų registras.

Eoropos Sąjungos kodavimo platforma - spausti čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-18