NTB‘e tikime, kad, įgyvendindami mums pavestą organų  donorystės ir transplantacijos koordinavimo misiją ir besirūpindami nepertraukiamais gyvybės rato sūkiais, privalome puoselėti vertybes, kurios yra neatskiriama mūsų tapatybės dalis:

ŽMOGUS
Kiekvienas, esantis šalia mūsų, yra didelis ir svarbus. Bendravimas įstaigos viduje ir išorėje pagrįstas pagarba, savitarpio pasitikėjimu, draugiškumu ir geranoriškumu.  

ATSAKOMYBĖ
Mūsų pareigos neturi kompromisų. Mūsų darbe nėra smulkmenų.

ATVIRUMAS POKYČIAMS
Priimame pokyčius ir permainas, nes drįstame peržengti savo nuostatų ribas ir pokyčiai tampa galimybėmis. 

REPUTACIJA
Kiekvienas iš mūsų esame NTB reputacijos dalis – kurkime, saugokime ir dalinkimės! Mes neturime ko slėpti.

Atnaujinimo data: 2024-02-01