Darbo grupė Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui parengti

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Darbo grupei pavesta iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą.