Darbo grupė Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui parengti

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Darbo grupei pavesta iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą.