DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Audinių bankai 3
  • 1.

   Ar pakoreguotos nustatytos veiklos tvarkos ir standartinės veiklos procedūros, patvirtintos audinių banko vadovo, turi būti siunčiamos iš naujo suderinti ir Nacionaliniam transplantacijos biurui prie SAM?

   Taip, jei korekcijos nėra tik redakcinio pobūdžio, o susijusios su naujo proceso ar jo dalies įdiegimu, naujų medžiagų ar prietaisų naudojimu, naujo teisės akto redakcijos nuostatų pritaikymu ir pan. 

   Atnaujinta: 2021 05 10

  • 2.

   Ar audinių banke gali dirbti tik medicinos išsilavinimą įgiję asmenys?

   Ne, audinių banke gali dirbti ir kiti specialistai, ne vėliau kaip prieš penkerius metus išklausę specialią mokymo kursų programą. Visą audinių bankuose dirbti galinčių specialistų sąrašą galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. V-704 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų, tiesiogiai dalyvaujančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese, kvalifikacijos, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“. O detalūs kvalifikaciniai reikalavimai akies, amniono membranos, širdies ir kraujagyslių, kaulų bei raumenų audinių banko personalui nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakyme Nr. V-188 „Dėl specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam audinių ir (ar) ląstelių įsigijimo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai audiniams ir (ar) ląstelėms įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašų patvirtinimo“.

   Atnaujinta: 2021 05 10

  • 3.

   Kuo skiriasi audinių bankas nuo biobanko?

   Audinių bankas yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti žmogaus audinių, ląstelių paėmimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo paslaugas ir jo veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatyme. O biobankas – mokslo įstaiga, atliekanti žmogaus biologinių ėminių ir sveikatos informacijos tvarkymą bei biomedicininių tyrimų atlikimą taip sudarant sąlygas naujų mokslo technologijų plėtrai ir jų taikymui. Biobankų veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos Biomedicininių tyrimų bioetikos įstatyme

   Atnaujinta: 2021 05 10