Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Nr.

Rodiklis

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur

129396,01

2.

Centralizuotų pirkimų skaičiaus/vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus/vertės, procentais

66 %

3.

Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais

1,4 %

4.

Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais (be mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10 000 eurų be PVM)

0,5%

Atnaujinimo data: 2023-11-26