Darbo grupės „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimo" posėdis

Pradžia

2018-12-19 15:00

Pabaiga

2018-12-19