Donoro kortelės

2020 m. lapkričio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
33 888
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 32 080 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 808 (5 %)
VYRAI 11 289 (33 %)
MOTERYS 22 599 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 199
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 345
Mirę asmenys 529
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-05