Donoro kortelės

2021 m. kovo 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
35 266
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 33 349 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 097(5 %)
VYRAI 11 625 (33 %)
MOTERYS 23 627 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 256
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 447
Mirę asmenys 549
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-01