Donoro kortelės

2021 m. rugpjūčio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
36 723
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 34 722 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 2 001(5 %)
VYRAI 12 094 (33 %)
MOTERYS 24 629 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 282
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 481
Mirę asmenys 549
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-03