Donoro kortelės

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
42 062
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 39 792(95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 2 270(5 %)
VYRAI

13 746 (33 %)

MOTERYS 28 316 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 321
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 585
Mirę asmenys 549
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-02