Donoro kortelės

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
33 275
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 31 497 (95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 1 778 (5 %)
VYRAI 11 107 (33 %)
MOTERYS 22 168 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 187
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 334
Mirę asmenys 529
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-31