Donoro kortelės

2022 m. sausio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
39 162
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 37 052(95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 2 110(5 %)
VYRAI

12 815 (33 %)

MOTERYS 26 347 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 330
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 546
Mirę asmenys 549
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30