Donoro kortelės

2022 m. birželio 1 d. duomenys

ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI,
Iš jų:
40 930
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus 38 716(95 %)
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus 2 214(5 %)
VYRAI

13 321 (33 %)

MOTERYS 27 609 (67 %)
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai 318
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei 583
Mirę asmenys 549
 

 
 

* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-06