Embriono donorystės programa

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl embriono donorystės programos patvirtinimo“ 13 punktu, analizuoja programos vykdytojų pagal embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-763 „Dėl embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pateiktas ataskaitas ir ruošia suvestines embriono donorystės programos įgyvendinimo metines ataskaitas:

Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2020 metais ataskaita

Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2021 metais ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09