Recipientai

Pacientai, laukiantys transplantacijos 2019-12-31

Laukia transplantacijos Laukiantys pacientai (laikinai ne recipientai)
Inksto 130 (58)
Kasos ir inksto komplekso 8 (4)
Širdies 43 (14)
Plaučių 8
Širdies ir plaučių komplekso 5
Kepenų 85 (37)
Ragenos 99
Kamieninių kraujodaros ląstelių 101

Iš jų vaikai:

 • šiuo metu širdies transplantacijos laukia 2 vaikai (abu laikinai ne recipientas);
 • šiuo metu kepenų transplantacijos laukia 12 vaikų (visi laikinai ne recipientai);
 • šiuo metu inkstų transplantacijos laukiančių vaikų nėra;
 • šiuo metu ragenos transplantacijos laukiančių vaikų nėra;
 • šiuo metu kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos laukia 5 vaikai (aktyvūs).

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

 
 • Pateikiami duomenys kiekvienų metų gruodžio 31 d.

Inkstų donoro – recipiento poros parinkimo rezultatai

  2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Kviesta 590 (5,57 inkstui) 608 (5,79 inkstui) 359 (5,13 inkstui) 363 (5,04 inkstui) 389 (4,05 inkstui)
Gydytojų nustatytos
kontraindikacijos atvykus
18,1 % (N*107) 13,7 % (N83) 13,6 % (N49) 14,0 % (N51) 13,6 % (N53)
Potencialus recipientas
(mažesni balai)
ND** 21,1 % (N128) 24,8 % (N89) 21,8 % (N79) 21,9 % (N85)
Patys nurodo
kontraindikacijas
28,3 % (N167) 21,1 % (N128) 21,4 % (N77) 27,5 % (N100) 19,3 % (N75)
Nepavyko susisiekti 8,3 % (N49) 10,0 % (N61) 9,2 % (N33) 5,8 % (N21) 13,6 % (N53)
Atsisakė atvykti 7,8 % (N46) 6,4 % (N39) 2,2 % (N33) 9,4 % (N34) 6,9 % (N27)
 • * - skaičius;
 • ** - nėra duomenų.

Transplantuoto inksto recipiento eilės numeris atrinktame recipientų sąraše

Kelintam recipientui
transplantuotas inkstas
1-ajam 2-ajam 3-ajam 4-6-ajam 7-10-ajam 11-15-ajam 16-21-am
2015 m. 13 14 17 35 19 8 -
2016 m. 15 13 10 40 15 8 8
2017 m. 15 14 8 27 6 - -
2018 m.  9 13 12 24 8 6 -
2019 m. 21 21 14 28 11 1 -
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-29