Tvarkos aprašas

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. T1-54 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo".

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-22