Ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-892 patvirtinti teisės aktai.

2021 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-530 „Dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo" (TAR, 2019-07-09, Nr. 11317; TAR, 2019-09-27, Nr. 15329; galiojanti suvestinė: ).

2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1450 „Dėl žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos, lytinių ląstelių, skirtų pagalbiniam apvaisinimui, įvežimo į Lietuvos Respubliką, bei lytinių ląstelių ir embrionų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo" (TAR, 2017-12-18, Nr. 20344). 

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1527 „Dėl išlaidų, patirtų žmogaus lytinių ląstelių donorystės metu, kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30128,TAR, 2017-02-10, Nr. 2439).

2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1492 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, planinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30041, TAR, 2017-07-13, Nr. 12182).

2016 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1468 „Dėl žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-12-23, Nr. 29460,TAR, 2017-06-02, Nr. 9469).

 

2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1452 „Dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-12-23, Nr. 29271,TAR, 2017-03-21, Nr. 4638TAR, 2017-05-12, Nr. 8050, TAR, 2017-06-19, Nr. 10221).

 

2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1426 „Dėl juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“ (TAR, 2016-12-13, Nr. 28751).

 

2016 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1368 „Dėl juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti lytinių ląstelių banko paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lytinių ląstelių banko paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“ (TAR, 2016-12-13, Nr. 28750).

 

2016 m. gruožio 2 d. įsakymas Nr. V-1353 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ (TAR, 2016-12-06, Nr. 28318).

 

2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-1339 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo” (TAR, 2016-12-08, Nr. 28507; galiojanti suvestinė redakcija : Žin. 2005, Nr. 128-4644)

 
2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-834 „Dėl neabejotinų mirties požymių sąrašo nustatymo“ (TAR, 2016-06-30, Nr. 17972).
 
2015 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-1249 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-704 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų, tiesiogiai dalyvaujančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese, kvalifikacijos, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“ pakeitimo“ (TAR, 2015-11-12, Nr. 17968).
 
2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-278 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas planinių / neplaninių patikrinimų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015-03-10, Nr. 3650).
 
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1462 „Dėl 2015-2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ (TAR, 2015-01-06, Nr. 88, TAR, 2015-02-23, Nr. 2616, TAR, 2016-06-03, Nr. 14811,TAR, 2017-04-12, Nr. 6215TAR, 2017-12-29, Nr. 21709; galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2015-01-06, Nr. 88)
 
2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1064 „Dėl kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (TAR, 2014-10-20, Nr. 14374, TAR, 2014-12-31, Nr. 21327, TAR, 2016-06-21, Nr. 17339, TAR, 2016-07-08, Nr. 19450, TAR, 2016-07-11, Nr. 19772, TAR, 2017-06-19, Nr. 10219, galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2014-10-20, Nr. 14374)
 
2014 m. spalio 7 d.įsakymas Nr. V-1046 „Dėl plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014-10-16, Nr. 2014-14239, TAR, 2014-12-31, Nr. 21340, TAR, 2016-06-21, Nr. 17337, TAR, 2016-07-01, Nr. 18079, TAR, 2017-06-19, Nr. 10218, TAR, 2022-01-28, Nr. V-187; galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2014-10-16, Nr. 14239)
 
2014 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1045 „Dėl širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (TAR, 2014-10-20, Nr. 14377, TAR, 2014-12-31, Nr. 21135, TAR, 2016-06-21, Nr. 17338, TAR, 2016-07-01, Nr. 18077, TAR, 2017-06-19, Nr. 10217; galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2014-10-20, Nr. 14377)
 
2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-1037 „Dėl raumeninių ir kaulinių audinių transplantacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR 2014-10-16, Nr. 2014-14241).
 
2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-767 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“  (TAR, 2014-07-07, Nr. 9861 (angliška dokumento versija/version in english), TAR, 2015-10-02, Nr. 14661, TAR, 2016-02-17, Nr. 3016, TAR, 2016-03-31, Nr. 6646,  TAR, 2016-03-31, Nr. 6691, TAR, 2016-12-08, Nr. 28509; galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2014-07-07, Nr. 9861)
 

2006 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2034, 2006, Nr. 59-2090, 2010, Nr. 66-3315, 2011, Nr. 14-615, 2011, Nr. 162-7693, 2014, Nr. 9493, TAR, 2014-12-31, Nr. 21120, TAR, 2015-03-31, Nr. 4714, TAR, 2015-12-23, Nr. 20380, TAR , 2016-06-21, Nr. 17325, TAR, 2017-06-19, Nr. 10206, TAR, 2018-11-30, Nr. 19420; galiojanti suvestinė redakcija:  Žin. Nr. 59-2090)

 
2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-384 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-368 „Dėl asmens sutikimo ar nesutikimo, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai pareiškimo ir jo registravimo sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-03-25, Nr. 3450).
 
2014 m. kovo 5 d. įsakymas V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-03-06, Nr. 2742, TAR, 2016-04-04, Nr. 7337, TAR, 2016-04-04, Nr. 7338, TAR, 2019-01-07, Nr. 193, TAR, 2020-05-08, Nr. 9985; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2011, Nr. 65-3051)
  
2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-155  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-463  „Dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų, skirtų transplantacijai, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR 2014-02-11, Nr. 2014-01388 , TAR, 2016-02-18, Nr. 3086TAR, 2016-12-09, Nr. 28610; galiojanti suvestinė redakcija:  Žin. 2004, Nr. 100-3737)
 
2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-154 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas ir (ar) nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių ir ląstelių įsigijimu, ištyrimu, apdorojimu, laikymu, paskirstymu ir transplantacija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-02-05, Nr. 2014-01047, Žin., 2007, Nr. 58-2253TAR, 2016-12-09, Nr. 28613TAR, 2016-12-30, Nr. 30110; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2007, Nr. 58-2253)
 
2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2013, Nr. 5-177, 2014-10-20, Nr. 14383, TAR, 2014-12-31, Nr. 21122, TAR, 2015-03-26, Nr. 4306, TAR, 2016-06-20, Nr. 17273; galiojanti redakcinė suvestinė: Žin. 2013, Nr. 5-177)
 
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1060 „Dėl širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo nr. 411 „Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7687, TAR, 2014-12-31, Nr. 21119, TAR, 2015-03-26, Nr. 4308, TAR, 2016-06-20, Nr. 17274; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2011, Nr. 162-7687)
 
2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 82-2441, 2003, Nr. 64-2921, 2004, Nr. 32-1030, 2006, Nr. 59-2090, 2008, Nr. 54-2033, 2009, Nr. 58-2272, 2009, Nr. 159-7226, 2010, Nr. 13-658, 2011, Nr. 14-614, 2011, Nr. 162-7689, 2013, Nr. 5-178).
 
2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 14-610, 2011, Nr. 162-7692, 2012, Nr. 135-6919, 2014, Nr. 2014-01244, 2014, Nr. 2014-01110, 2014-10-20, Nr. 14380, TAR, 2016-05-12, Nr. 12246, TAR, 2016-06-21, Nr. 17306, TAR, 2017-06-21, Nr. 10359, TAR, 2018-04-20, Nr. 6374TAR, 2018-12-18, Nr. 20748; galiojanti suvestinė redakcija:  Žin. 2008, Nr. 7-251) 
 
2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-968 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 151:2010 „Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7079, TAR, 2021-01-25, Nr. 1292, galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2010, Nr. 138-7079).
 
2010 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl pažangios terapijos vaistinių preparatų konkretiems pacientams kokybės, saugumo, atsekamumo ir farmakologinio budrumo reikalavimų aprašo, leidimų gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą išdavimo tvarkos aprašo, paraiškos gauti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą ir leidimo gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 93-4928).
 
2010 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4783, TAR, 2015-01-26, Nr. 1015; TAR, 2021-11-05, Nr. 23093; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2010, Nr. 90-4783)
 
2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2703TAR, 2016-12-30, Nr. 30109TAR, 2018-09-12, Nr. 14383; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2010, Nr. 55-2703)
 
2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 13-657 (angliška dokumento versija/version in english), 2010, Nr. 64-3184, 2011, Nr. 162-7691, TAR, 2014-12-31, Nr. 21121, TAR, 2015-03-26, Nr. 4307, TAR, 2016-05-17, Nr. 13110, TAR, 2016-06-21, Nr. 17303; galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2010, Nr. 13-657)
 
2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1103 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus audinių ir organų transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr.139-5076, 2005, Nr. 55-1886, 2006, Nr. 59-2092, 2007, Nr. 50-1976, 2008, Nr. 54-2035, 2009, Nr. 58-2273, 2009, Nr. 159-7230, 2011, Nr. 162-7690, TAR, 2014-12-31, Nr. 21328, TAR, 2015-03-26, Nr. 4318, TAR, 2016-06-21, Nr. 17308, TAR, 2016-07-08, Nr. 19464, TAR, 2017-06-19, Nr. 10201TAR, 2017-12-29, Nr. 21708, TAR, 2019-08-05, Nr. 12811).
 
2009 m. gruodžio 21 įsakymas Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2019 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas.“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6996TAR, 2019-04-25, Nr. 6781).
 
2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1043 „Dėl bendrųjų žmogaus organų transplantacijos paslaugų licencijavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6847).
 
2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1042 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152, 2008, Nr. 106-405, 2009, Nr. 152-6846, 2010, Nr. 64-3183, TAR, 2015-06-01, Nr. 8512TAR, 2016-12-13, Nr. 28791, TAR, 2018-08-30, Nr. 13655, galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2004, Nr. 86-3152)
 
2009 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-188 „Dėl specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam audinių ir (ar) ląstelių įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai audiniams ir (ar) ląstelėms įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 35-1364)
 
2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-233 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų bei tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2008, Nr. 38-1398, 2007, Nr. 132-5393, 2014, Nr. 2014-16265, TAR, 2014-07-09, Nr. 9958, TAR, 2016-12-09, Nr. 28611, TAR, 2017-11-30 Nr. 19017). 
 

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ (TAR, 2018-01-11, Nr. 421, TAR, 2019-12-31, Nr. 21781, galiojanti suvesinė redakcija: Žin. 2008, Nr. 4-154)

 
2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1050 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 139-5717, 2004, Nr. 149-5425, TAR, 2015-08-17, Nr. 12370, galiojanti suvestinė redakcija: Žin. 2004, Nr. 149-5425)
 
2005 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl mirusiojo artimųjų neprieštaravimo, kad mirusiojo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai, įforminimo raštu tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-1021, 2000, Nr. 55-1623, TAR 2013-12-31, Nr. 2013-00335, TAR, 2016-04-26, Nr. 10412, TAR, 2021-12-03, Nr. V-2736).
 
2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. „Dėl donorų ir recipientų audinių bei organų parinkimo ir tyrimų tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 76-3272).
 
2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 435 „Dėl donoro kortelės ir asmens sutikimo, kad esant gyvam jo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai, formų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 67-2033, TAR, 2014-03-25, Nr. 3450)
 
2000 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl asmens sutikimo ar nesutikimo, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai pareiškimo ir jo registravimo sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1624, galiojanti suvestinė redakcija: TAR, 2014-03-25, Nr. 3450).
 
2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl smegenų mirties kriterijų ir jų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-445, TAR, 2015-03-09, Nr. 3483, TAR, 2018-10-15, Nr. 16127).           
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-31