Vyriausybės nutarimai

Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo (TAR, 2019-04-08, Nr. 5749)

Dėl Žmogaus audinių, ląstelių  ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 72-2230, 2012, Nr. 115-5834).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-21