Teisės aktai, susiję su asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pagalbinio apvaisinimo paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių lytinių ląstelių banko paslaugas, veikla

 1. Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1468 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1426 „Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1368 „Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti lytinių ląstelių banko paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lytinių ląstelių banko paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1450 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų, skirtų autologiniam naudojimui, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimo iš jos, lytinių ląstelių, skirtų pagalbiniam apvaisinimui, įvežimo į Lietuvos Respubliką, bei lytinių ląstelių ir embrionų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo".
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl Pranešimo apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir (ar) pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesu ir pagalbiniu apvaisinimu, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas N. V-1492 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, planinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-08