Administracinė informacija

Nacionalinis transplantacijos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-509 patvirtintais nuostatais:
 
• koordinuoja, kontroliuoja ir analizuoja donorų ruošimą, audinių, ląstelių ir organų paėmimą, ištyrimą, konservavimą, laikymą pervežimą, paskirstymą, recipientų parinkimą,
 
• tvarko Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą, formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją

Atnaujinimo data: 2024-03-13