Formos

Recipientų registravimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre tvarka spausti čia
 
Sveikatos apsaugos ministro ir NTB direktoriaus įsakymais patvirtintos formos
Asmens sutikimas, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai spausti čia  
Asmens sutikimas, kad esant gyvam jo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai spausti čia   
Asmens nesutikimas, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai spausti čia  
 
Donoro ruošimui
Smegenų mirties konstatavimo protokolas spausti čia 
Smegenų mirties konstatavimo protokolas (vaikams iki 1 metų amžiaus) spausti čia   
Mirusiojo artimųjų sutikimas, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai spausti čia  
Potencialaus donoro protokolas (smegenų mirties donoras)  spausti čia 
Efektyvaus donoro protokolas spausti čia 
Donorinių audinių ir (ar) organų paėmimo protokolas spausti čia 
Pranešimas apie donorinio audinio / organo nepanaudojimą / šalinimą (utilizavimą) spausti čia 
Potencialaus donoro protokolas (neplakančios širdies donoras)  spausti čia
 
Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką  ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos formos
Pažyma dėl organų išvežimo iš Lietuvos Respublikos spausti čia 
Certificate Regarding the Export of Organs from the Republic of Lithuania spausti čia 
Įvežtų į Lietuvos Respubliką (išvežtų iš Lietuvos Respublikos) audinių, ląstelių ataskaita spausti čia  
Vienkartinis leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles, skirtas transplantacijai spausti čia 
One-off permit to export (to import) tissues and cells for transplantation from (to) the Republic of Lithuania spausti čia 
Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles, skirtas transplantacijai spausti čia  
 
Inkstų aprašo formos (V-748)
Paciento ištyrimo inksto transplantacijos indikacijoms (kontraindikacijoms) nustatyti anketa (Priedas Nr.1) spausti čia   
Dėl duomenų teikimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti inksto recipientu (Priedas Nr. 2) spausti čia  
Pranešimas apie inksto recipiento statusą žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre (Priedas Nr. 3) spausti čia 
Inksto recipiento kraujo mėginių, siunčiamų recipiento sensitizacijos tyrimui, lydraščio forma (Priedas Nr. 4) spausti čia  
Aktyvių inksto recipientų sąrašas (Priedas Nr. 5) spausti čia  
Transplantacijai laikinai netinkančių inksto recipientų sąrašas (Priedas Nr. 6) spausti čia  
Inksto paėmimo protokolas (Priedas Nr. 10) spausti čia   
Pranešimas apie gyvo donoro inksto transplantaciją (Priedas Nr. 11) spausti čia 
 
Kasos ir inksto komplekso aprašo formos (V-1064)
Paciento ištyrimo kasos ir inksto komplekso transplantacijos indikacijoms (kontraindikacijoms) nustatyti anketa (Priedas Nr.1) spausti čia 
Dėl duomenų teikimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti kasos ir inksto komplekso recipientu (Priedas Nr. 2) spausti čia 
Pranešimas apie kasos ir inksto komplekso recipiento statusą (Priedas Nr. 3) spausti čia 
Kasos paėmimo protokolas (Priedas Nr. 5) spausti čia 
 
Kepenų aprašo formos (V-47)
Konsiliumo dėl kepenų transplantacijos indikacijų protokolas (Priedas Nr. 2) spausti čia  
Kepenų eksplantacijos protokolas (Priedas Nr. 4) spausti čia  
Kepenų donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas (Priedas Nr. 3) spausti čia  
Kepenų recipientų charakteristikos lentelė (Priedas Nr. 6) spausti čia 
Dėl duomenų teikimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti audinių, ląstelių ir (ar) organų recipientu (NTB forma) spausti čia 
Pranešimas apie kepenų recipiento statusą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre (Priedas Nr. 5) spausti čia  
 
Širdies aprašo formos (V-1060)
Asmens sutikimas, kad jam būtų atlikta širdies transplantacija (Priedas Nr. 2) spausti čia 
Širdies donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas (Priedas Nr. 3) spausti čia  
Pranešimas apie recipiento, kuriam reikalinga širdies transplantacija, statuso pasikeitimą žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre (Priedas Nr. 4) spausti čia   
Pranešimas apie recipiento, kuriam reikalinga širdies transplantacija, išregistravimą iš žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro (Priedas Nr. 5) spausti čia 
Širdies, plaučių, širdies-plaučių komplekso recipientų charakteristikos lentelė (NTB forma) spausti čia 
Dėl duomenų teikimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti audinių, ląstelių ir (ar) organų recipientu (NTB forma) spausti čia 
 
Plaučių aprašo formos (V-1046
Asmens sutikimas, kad jam būtų atlikta plaučių transplantacija (Priedas Nr. 1) spausti čia   
Pranešimas apie plaučių recipiento statusą (Priedas Nr. 2) spausti čia 
Plaučių donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas (Priedas Nr. 3) spausti čia 
Širdies, plaučių, širdies-plaučių komplekso recipientų charakteristikos lentelė (NTB forma) spausti čia 
Dėl duomenų teikimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti audinių, ląstelių ir (ar) organų recipientu (NTB forma) spausti čia  
 
Širdies ir plaučių komplekso aprašo formos (V-1045
Asmens sutikimas, kad jam būtų atlikta širdies ir plaučių komplekso transplantacija (Priedas Nr.1) spausti čia  
Pranešimas apie širdies ir plaučių komplekso recipiento statusą (Priedas Nr. 2) spausti čia 
Širdies ir plaučių komplekso donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas (Priedas Nr. 3) spausti čia 
Širdies, plaučių, širdies-plaučių komplekso recipientų charakteristikos lentelė (NTB forma) spausti čia 
Dėl duomenų teikimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo tapti audinių, ląstelių ir (ar) organų recipientu (NTB forma) spausti čia 
 
Ragenos aprašo formos (Žin., 2013, Nr. 5-177)
Dėl duomenų teikimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrui ir paciento sutikimo / nesutikimo tapti ragenos recipientu (Priedas Nr.1) spausti čia 
Konsiliumo dėl indikacijų skubiai ragenos transplantacijai / laikino netinkamumo transplantacijai (Priedas Nr.2) spausti čia 
Pranešimas apie recipiento, kuriam reikalinga ragenos transplantacija, statusą (Priedas Nr.3) spausti čia 
Recipiento parinkimo ragenos transplantacijos operacijai protokolas (Priedas Nr.4) spausti čia   
Akies audinio / ragenos donoro duomenų anketa (Priedas Nr.5) spausti čia   
Akies audinio / ragenų paėmimo ataskaita (Priedas Nr.6) spausti čia 
Ragenos lydraštis (Priedas Nr.7) spausti čia  
Paciento, kuriam atlikta ragenos transplantacijos operacija, ilgalaikio stebėjimo pasas (Priedas Nr.8) spausti čia  
 
NTB direktoriaus įsakymais patvirtintos formos
Donorų kraujo, siunčiamo virusologiniams tyrimams nustatyti, lydraštis spausti čia  
Donorų kraujo, siunčiamo audinių tipams nustatyti, lydraštis spausti čia  
Konsiliumo dėl asmens audinių ir (ar) organų paėmimo transplantacijai protokolas spausti čia  

Atnaujinimo data: 2024-02-14