ETPOD(European Training Program on Organ donation)

ETPOD(European Training Program on Organ donation)
Europos  mokymų programa organų donorystei

ETPOD I etapas

Projekto tikslas – sukurti profesionalią Europos  mokymo programą organų donorystei, kurią būtų galima naudoti visam donorystės procesui  ir kuri būtų skirta medicinos specialistams (reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojams, donorystės ir (ar) transplantacijos proceso koordinatoriams, jaunesniajam medicinos personalui, dalyvaujančiam donoro paruošime, kokybės vadybininkams ir kt.) plėsti jų žinias apie organų donorystę. Taip pat – sukurti partnerišką bendradarbiavimą specialistų, dirbančių  organų donorystės ir (ar) transplantacijos srityje –  toks bendradarbiavimas padėtų  nacionalinėms sveikatos organizacijoms pagerinti donorystės rodiklius.

Projekto trukmė: 2007 – 2009 metai ( 24 mėn. ).

Siektini rezultatai:

  • nustatyti tikslinius regionus, kuriuose bus vykdomas projektas;
  • sukurti interaktyvų interneto puslapį, kuriame teikiama informacija apie projekto eigą;
  • sukurti nuotolinio mokymo programas;
  • įgyvendinti nuotolinio mokymo programas;
  • įvertinti projekto dalyvių žinias. 

Pasiekti rezultatai:

Projekto organizatoriai (Barselonos universitetas ir Ispanijos transplantacijos centras), atsižvelgę į pateiktas ataskaitas, mokymų dalyvių anketas, 2009 metų pradžioje pateikė įvertinimus. Lietuva šį projektą įgyvendino sėkmingai –  pateko į pirmąjį valstybių penketuką ir sulaukė kvietimo dalyvauti antrajame etape.

ETPOD II etapas

Projekto trukmė: 2010 – 2011 metai ( 12 mėn. ).

Projekto tikslas – organizuoti nuotolinius ir face to face mokymus atskirų valstybių donorystės ir transplantacijos koordinatoriams pagal parengtą profesionalią Europos  mokymo programą organų donorystei bei per šiuos koordinatorius perteikti žinias savo valstybėse  specialistams, dalyvaujantiems donorystės ir transplantacijos procese.

Pasiekti rezultatai:

  • 2 Biuro koordinatorės dalyvavo nuotoliniuose ir face to face mokymuose.
  • Biuras specialistams, dalyvaujantiems donorystės ir transplantacijos procese, organizavo 3 seminarus skirtinguose Lietuvos miestuose. Seminarus išklausiusiems 238 specialistams buvo įteikti tarptautiniai ETPOD sertifikatai.

Atnaujinimo data: 2023-11-26