Duomenų subjektų teisės

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NTB)  koordinuoja ir kontroliuoja donorystės ir transplantacijos procesą. Siekdamas, kad šis procesas tinkamai vyktų ir būtų užtikrintas kelias galimiems pažeidimams ir duomenų atsekamumui užtikrinti, NTB įrašo visus telefoninius pokalbius su vyr. specialistais (koordinatoriais), Tel. +370 686 12461, +370 698 56985. Pokalbio pradžioje asmuo nebus informuojamas apie daromą pokalbio įrašą.  

Atnaujinimo data: 2023-11-26