Ūkio subjektų apklausa dėl NTB vykdomos priežiūros ir konsultavimo