Informacijos rinkmenos

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, būdamas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro tvarkytoju registruoja registro objektus, renka, kaupia, saugo ir teikia fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus.

Pirminių duomenų teikimą apriboja Lietuvos Respublikos Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 119-4545) bei Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 1998, Nr. 52-1425). Todėl Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos viešai pirminių duomenų ir informacijos rinkmenų neteikia.

Atnaujinimo data: 2023-11-26