Praneškite apie galimą korupciją

Į Nacionalinį transplantacijos biurą prie Sveikatos apsaugos ministerijos gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:
- raštu, 
- telefonu + 370 5 279 6096 ; + 370 5 279 6691,
- faksu +370 5 204 0121, 
- elektroniniu paštu [email protected]

Asmenys, norintys pateikti prašymus, skundus ar pranešimus asmeniškai, tai gali padaryti:
pirmadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val., 
antradieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00  val., 
trečiadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val., 
ketvirtadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val., 
penktadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 15.45 val. 

Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
- vardą, pavardę; 
- gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti); 
- Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos pasaugos ministerijos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
- skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
- ant voko būtina nurodyti – Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Santariškių g. 2, LT - 08661 Vilnius.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimami Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilniuje.
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos pasaugos ministerijos, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos pasaugos ministerijos atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos pasaugos ministerijos atkreipia gyventojų dėmesį, kad neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

STT apie korupciją galima pranešti:
- raštu;
- palikti pranešimą STT svetainėje, pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
- visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
- elektroniniu paštu [email protected];
- faksu Nr. +370 5 266 3307. 

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: 
- Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
- Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
- Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
- Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atnaujinimo data: 2023-11-26