„Galiausiai organų transplantacijos potencialas priklausys ne tik nuo progresyvios medicinos technologijos, bet ir nuo teisinio organų donorystės progreso“ (Gerson).
Žmogaus audinių ir organų transplantacija per paskutinius 30 metų tapo vienu efektyviausiu pacientų, sergančių organų nepakankamumu, gydymo būdu, kurį riboja - donorų organų trūkumas.  Vienas progresyvios donorystės ir transplantacijos požymių yra REGISTRAS.  
Pasaulyje egzistuoja keli registrų tipai:
  • asmenų, sutikusių paaukoti savo audinius ir (ar) organus transplantacijai registras;
  • asmenų, nesutikusiųjų paaukoti savo audinius ir (ar) organus transplantacijai registras;
  • mišrieji registrai.
Registro tipas priklauso ne tik nuo registruojamų duomenų, bet ir nuo šalyje galiojančios teisinės bazės. Jei naudojamas numanomo sutikimo modelis turi būti sukurtas registras, kuriame bus registruojami asmenys, pareiškę savo nesutikimą, kad jų audiniai ir organai būtų panaudoti transplantacijai. Jei naudojamas informuoto sutikimo modelis,   turi būti  asmenų, pareiškusių sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai.
2003 m. birželio 19 d. Europos tarybos ministrų komitetas paskelbė savo nutarimą dėl audinių ir organų donorystės, kuriame kvietė ES šalis nares steigti Organų donorų registrus. Registrai turėtų kaupti duomenis apie asmenis, pareiškusius savo sutikimą arba nesutikimą, po savo mirties paaukoti savo audinius ir (ar) organus donorystei. Asmenys, jei pageidauja, turi turėti teisę išreikšti kokius būtent audinius ir organus norėtų paaukoti, taip pat turėti teisę išregistruoti savo valią. Europos tarybos manymu tokio pobūdžio registrai turi būti prieinami 24 val. per parą.

Šalis

Registras

Registruojami duomenys

Austrija

Widerspruchsregister

Asmenų, pareiškusių nesutikimą, kad jų audiniai ir organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Belgija

Nacionalinis nesutikusiųjų registras

Asmenų, pareiškusių nesutikimą, kad jų audiniai ir organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Estija

Nacionalinis donorų registras

Asmenų, pareiškusių savo sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Latvija

Gyventojų registras

Asmenų, pareiškusių nesutikimą, kad jų audiniai ir organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Lenkija

Nacionalinis nesutikusiųjų registras

Asmenų, pareiškusių nesutikimą, kad jų audiniai ir organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Lietuva

Valstybinis Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registras

Asmenų, pareiškusių savo sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Liuksemburgas

Nėra centrinio registro

Olandija

Nacionalinis donorų registras

Asmenų, pareiškusių savo sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Slovėnija

Nėra centrinio registro

Švedija

Nacionalinis registras

Asmenų, pareiškusių nesutikimą, kad jų audiniai ir organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Vokietija

Nacionalinis organų donorų registras

Asmenų, pareiškusių savo sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys

Jungtinės Amerikos valstijos (JAV)

Nėra centrinio/nacionalinio registro. Kiekviena valstija turi savo donorystę ir transplantaciją reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurios valstijos neturi registro.

Daugumoje valstijų asmuo turi teisę įregistruoti savo valią sutikimą arba nesutikimą. Valstijos organų donorų registre, šią registraciją pažymi vairuotojo pažymėjime arba asmens tapatybės dokumente ir naudojant specialią formą praneša apie savo apsisprendimą artimiesiems.

Atnaujinimo data: 2023-11-26