Asmens duomenų apsauga

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugosnuostatai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo; žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro veiklos tęstinumo plano; žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų apsaugospareigūnas.

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų saugojimopolitika

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka

Atnaujinimo data: 2023-11-26