Ūkio subjektų priežiūra

Nacionalinio transplantacijos biuro ūkio subjektų veiklos priežiūra apima:

  • ūkio subjektų konsultavimą NTB kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems pažeidimams, atlikimą;
  • ūkio subjektų veiklos patikrinimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
  • poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-26