MODE(Mutual organ donation and transplantation exchanges)

MODE (Mutual organ donation and transplantation exchanges)
Palankesnės sąlygos keistis organais tarp ES valstybių narių

Projekto trukmė: 2011 – 2012 metai(18 mėn.).

Projekto finansavimas:

Viso – 577.477,90 Eur.
ES lėšos – 284.591,30  Eur (49,28 proc.).
Šalių partnerių finansinis įnašas – 266.418,50 Eur.
Pareiškėjų finansinis įnašas – 26.468,10 Eur.

Projekto tikslas – projekto dalyviams perteikti „gerąją donorystės ir transplantacijos praktiką“, organizuojant jiems praktinius mokymus 5  valstybėse 5 klausimais.

Siektini rezultatai:

Įvertinus projekto partnerių pasiekimus ir rezultatus:

  • organizuoti „gerosios praktikos“ perteikimą kitoms valstybėms bei pasiūlyti rekomendacijas standartizuojant kompetentingų institucijų struktūrą;
  • standartizuoti reikalavimus donorinių organų išlaikymui, paskirstymui, pervežimui;
  • organizuoti praktinius mokymus koordinatoriams ir medikams, atliekantiems transplantacijas. 

Atnaujinimo data: 2023-11-26