>

Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisės aktų teisinio reguliavimo stebėsena atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisėkūros pagrindų įstatymo (Žin., 2012, Nr. 110-5564) IV skirsnio „Teisinio reguliavimo stebėsena“ nuostatomis.
 
Už teisinio reguliavimo stebėseną yra atsakingas Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėjas.
el. paštas - [email protected]
tel. - (8 5) 279 60 96
 
• Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
• Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
• Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 

Atnaujinimo data: 2024-03-14