ACCORD(Achieving comprehensive coordination in organ donation through the eu)

ACCORD(Achieving comprehensive coordination in organ donation through the eu)
Visapusiško organų donorystės koordinavimo Europos Sąjungoje siekimas.

Projekto trukmė: 2012 – 2015 metai ( 36 mėn.).

Internetinis puslapis:http://www.accord-ja.eu/

Projekto finansavimas:

Iš viso:  2.435,000 Eur.
ES dotacija: 1.440,000 Eur (59 proc. projekto vertės).
Dalyvaujančių partnerių indėlis: 995,000 Eur (41 proc. projekto vertės).

Projekto tikslas – atsižvelgiant į partnerių patirtį, žinias bei projekto metu darbo grupėse vyksiančius praktinius užsiėmimus, pateikti išsamias rekomendacijas, kaip sukurti  Gyvosios donorystės registrą bei sklandžiai su kitomis valstybėmis dalintis duomenimis.

Siektini rezultatai:

* Bendrieji veiksmai valstybėms narėms padės įvykdyti Direktyvos reikalavimus – plėtoti gyvosios donorystės registrus (GDR) ir  taip pagerinti gyvojo donoro priežiūrą.

* Bus aprašyta įvairi „gyvenimo pabaigos” praktika, taikoma pacientams, kuriems diagnozuotas stiprus smegenų pakenkimas, ir jos  įtaka organų donorystei Europoje. Gauta informacija ir klinikinės referentų grupės, atstovaujamos profesionalų, sukūrimas padės rasti galimybių pagerinti/sukurti tam tikrą metodologiją, kurią bus galima pritaikyti  prie jau  sukurtų „gyvenimo pabaigos” modelių. Siekiant šią metodologiją kuo skubiau  paskleisti  ES šalyse, bus sukurti mokymai. Tikimasi, kad ateityje dėl šių priemonių bus daugiau   potencialių donorų, o mirusių donorų organai bus panaudojami efektyviau.

* Dvynių veikla skatins, kad valstybės-mokytojos kompetencija, žinios ir praktinės priemonės būtų perkeltos kitai valstybei, prašiusiai pagalbos tam tikroje srityje.

Pasiekti rezultatai:

Lietuva aktyviai dalyvavo šio projekto veikloje. Aktyviausia veikla vyko darbo grupėje, kuri buvo organizuota dvynių principu: viena valstybė savo gerąją patirtį perteikė kitoms valstybėms. Italija padėjo Čekijai, Kiprui, Lietuvai ir Maltai, remiantis  Italijos patirtimi savo šalyse sukurti nacionalinę transplantacijos centrų akreditacijos sistemą.

Parengti teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliekami planiniai ir neplaniniai patikrinimai:

2014 m. liepos 4 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-767 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014-07-07, Nr. 9861).

2015 m. vasario 27 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-278 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas planinių / neplaninių patikrinimų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015-03-10, Nr. 3650).

Šios darbo grupės veiklos tąsa –  tarptautinių ekspertų dalyvavimas audituojant kitų šalių transplantacijos centrus. Ši praktika ir patirtis ypač reikalinga mažoms valstybėms.

Lietuva dalyvavo audituojant Slovakijos, Baltarusijos transplantacijos centrus.

Čekijos atstovai dalyvavo audituojant du Lietuvos transplantacijos centrus.

Atnaujinimo data: 2023-11-26