>

COORENOR(Coordinating an European initiative among national organizations for organ transplantation)

COORENOR (Coordinating an European initiative among national organizations for organ transplantation)
Europos iniciatyva koordinuojant nacionalinių organų transplantacijų organizacijų veiklą

Projekto trukmė: 2010  – 2012 metai (30  mėn.)

Projekto vertė – 1. 397.224, 00 Eur.
Europos Sąjunga projektui skyrė 800.000,00 Eur (57 proc. projekto vertės).
Projekto dalyvės projektui skyrė 597. 224, 00 Eur (43 proc. projekto vertės).

Projekto tikslas – parengti rekomendacijas, kuriant standartizuotą ir visoms ES šalims vieningą sistemą organų donorystės ir transplantacijos srityje, analizuojant teisės aktus, reglamentuojančius donorystę po smegenų mirties, gyvąją donorystę, keitimąsi donoriniais organais, diegiant transplantacijos programas bei kuriant teisinę bazę.

Nacionalinio transplantacijos biuro atstovų tikslas – kompetentingai atsakyti į pateiktus klausimynus, dalyvauti susitikimuose, teikti pastabas rengiamoms rekomendacijoms ar formoms bei keistis informacija apie donorystės ir transplantacijos procesų taikymą kiekvienoje šalyje, pasisemti patirties bei ją pritaikyti savo veikloje.

Atnaujinimo data: 2023-11-26