>
Stačiatikiai pritaria organų transplantacijai, gelbstinčiai gyvybę, pabrėždami, kad nepritaria jokiai  eksperimentinei mirusiojo organų transplantacijai.
 
Musulmonų kraštuose pamažu tampa priimtina idėja, jog yra svarbu išgelbėti žmogaus gyvybę, bet tuo atveju būtina pasiklausti mirusiojo artimųjų leidimo. Musulmonai nėra nusiteikę prieš audinių ir organų donorystę, jei tai daroma su pagarba velioniui ir naudinga recipientui. Musulmonų donorų organai turi būti transplantuoti nedelsiant.
 
Judaizmas moko, kad žmogaus gyvybės išsaugojimas yra svarbesnis nei kūno neliečiamumas. Jei žmogus nusprendžia tapti donoru, kad išgelbėtų kito žmogaus gyvybę, reikia paklusti jo valiai, net jei recipientas niekada nesužinotų, kas buvo donoras.
 
Hinduistų religijos teisė nedraudžia dovanoti savo organus. Tai individualus žmogaus sprendimas. 
 
Budistai mano, kad organų donorystė, tai kiekvieno sąžinės reikalas.
 
Jehovos liudininkai neremia organų donorystės, bet mano, kad tai kiekvieno sąžinės reikalas. Visi organai ir audiniai prieš persodinimą turi būti išvalyti nuo kraujo.
 
Liuteronų bažnyčia pritaria organų donorystei, bet nustato, kad organai neturi būti parduodami.
 
Graikų ortodoksų bažnyčia nesipriešina organų donorystei, jei organai ir audiniai yra naudojami žmogaus gyvenimui pagerinti.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-13