Donorų artimieji ir recipientai gali bendrauti laiškais

Data

2022 12 21

Įvertinimas
0
caucasian-woman-writing-letter.jpg

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms miestų ir miestelių gatves užplūsta šventinis šurmulys, o žmonių galvose vis sukasi mintys, kokiomis dovanomis nudžiuginti brangius žmones. Tačiau pačios svarbiausios dovanos kartais dovanojamos sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Pritardami organų donorystei žmonės įteikia didžiausią įmanomą dovaną kitam žmogui – galimybę pasveikti ir gyventi. Šv. Kalėdų proga kviečiame recipientus ir Donorų artimuosius parašyti laišką tiems, kuriems norite padėkoti, ar pasiteirauti, kaip jie laikosi.

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesas vyksta vadovaujantis savanoriškumo, neatlygintinumo, anonimiškumo, konfidencialumo principais. Dėl to Lietuvoje Donoro artimųjų ir recipientų susitikimai nėra galimi, tačiau yra paliekama galimybė bendrauti laiškais.

Laiškai – be asmeninių duomenų

Tarpininko tarp recipientų ir donoro artimųjų vaidmenį atlieka Nacionalinis transplantacijos biuras (toliau – Biuras).

Nei adresai, nei telefonai, nei asmens tapatybė laiškuose negali būti nurodoma – laiškai turi būti anoniminiai. Donoro asmens duomenys negali būti atskleisti recipientui ar jo artimiesiems, o recipiento asmens duomenys – donoro artimiesiems. Laiškuose galima dėkoti, pasakoti apie save, savo artimuosius, tačiau be asmenį identifikuojančios informacijos.

Nuasmenintą laišką reikia įdėti į voką ir išsiųsti Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius.

Kai Biuras gauna recipiento ar donoro artimųjų laišką, patikrinama, ar jame nėra asmeninės informacijos: vardo, pavardės, adreso, telefono, kitų duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti rašiusį asmenį.

Be laiško į voką reikia įdėti ant atskiro lapelio užrašytą tik Biuro darbuotojams skirtą informaciją, pagal kurią jie identifikuoja asmens tapatybę. Jei kreipiasi recipientas – reikia nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat – kada ir kokiame transplantacijos centre atlikta kokio organo transplantacija; jei kreipiasi donoro artimieji – reikia nurodyti jo vardą, pavardę ir mirties datą. Būtina nurodyti ir adresą, kuriuo laukiama atsakymo.

Tuomet Biuras nuasmenintus laiškus persiunčia jų tikriesiems adresatams – Donoro artimiesiems ar recipientams. Jeigu Donoro artimieji ar recipientai parašo laišką atgal į Biurą, Biuro specialistai persiunčia laišką tiems, kuriems laiškas skirtas.

Laiškai Donoro artimiesiems

Lietuvoje užregistravus efektyvų organų donorą, jo artimiesiems Biuras išsiunčia laišką, kuriuo išreiškia nuoširdžią užuojautą ir padėką, kad širdgėlos akimirką rado stiprybės pagalvoti ir apie kitus, jiems visai nepažįstamus, žmones ir sutiko padovanoti organus transplantacijai.

Taip pat laiške įvardijama keliems žmonėms šis sprendimas suteikė viltį pasveikti. Laiške nenurodoma asmeninė informacija apie recipientus: nei amžius, nei lytis, nei gyvenamoji vieta.