>

Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo (TAR, 2019-04-08, Nr. 5749)

Dėl Žmogaus audinių, ląstelių  ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 72-2230, 2012, Nr. 115-5834).

Dėl Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimo (TAR, 2016-12-29, Nr. 29857)

Atnaujinimo data: 2023-11-26