Teisės aktai, susiję su Nacionalinio transplantacijos biuro prie sveikatos apsaugos ministerijos veikla

  1. Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas.
  4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.
  5. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“.
  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-767 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-278 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas planinių / neplaninių patikrinimų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
  8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas N. V-1492 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, planinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-463 „Dėl Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-26