>

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios tretinio lygio reanimacijos ir intensyvios terapijos (reanimacijos III) paslaugas, koordinatoriaus pareigybės pavyzdinis aprašymas >> Parsisiųsti

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus įsakymas „Dėl pareigų, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma LR STT pateikti prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekintį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus įsakymas „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, budėjimo namuose tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus įsakymas  „Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus Įsakymas „Dėl infomacijos apie pažeidimus Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus įsakymas „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus įsakymas „Dėl nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 21 d. Įsakymo nr. T1-45 „dėl nacionalinio transplantacijos biuro prie sveikatos ministerijos vidaus tvarkos taisylių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Atnaujinimo data: 2024-03-14